Zgłoś swoje uwagi dotyczące spalarni – do 28 października

0

Opublikował | Znajduje się w Spotkania z władzami | Dnia 18-10-2010

Tagi: , , ,

Do 28 października macie czas aby zgłaszać swoje uwagi i wnioski co do budowy spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej. Na stronach internetowych urzędów miasta Rudzie Śląskiej i Knurów oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego został zamieszczony raport oddziaływania zakładu utylizacji odpadów na środowisko uzupełniony o opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na naszej stronie także umieściliśmy ten raport ze wszystkimi opublikowanymi załącznikami.

Przede wszystkim prośbę o zapoznanie się z raportem oddziaływania przyszłej spalarni na środowisko kierujemy do ekspertów, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się problematyką odpadów w Polsce.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5 lub Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6,
– ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] lub [email protected].

Informację tą opublikował także Dziennik Zachodni, którą publikujemy na stronie Stowarzyszenia Rudzianie Razem.

Do pobrania:

Tekst obwieszczenia

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Raport oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Komentarze są wyłączone.