Zgłoś swoje uwagi dotyczące spalarni – do 28 października

0

Opublikował | Znajduje się w Spotkania z władzami | Dnia 18-10-2010

Tagi: , , ,

Do 28 października macie czas aby zgłaszać swoje uwagi i wnioski co do budowy spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej. Na stronach internetowych urzędów miasta Rudzie Śląskiej i Knurów oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego został zamieszczony raport oddziaływania zakładu utylizacji odpadów na środowisko uzupełniony o opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na naszej stronie także umieściliśmy ten raport ze wszystkimi opublikowanymi załącznikami.

Przede wszystkim prośbę o zapoznanie się z raportem oddziaływania przyszłej spalarni na środowisko kierujemy do ekspertów, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się problematyką odpadów w Polsce.

Czytaj całość artykułu »

Lokalizacja obiektów nadal nie jest przesądzona!

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 25-06-2010

Tagi: , , ,

– Trudno mówić o przesądzeniu sprawy, możemy raczej mówić o prawdopodobieństwie ulokowania u nas takiej spalarni. Natomiast cała procedura w zakresie postępowania w sprawach ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie, pokaże dopiero, czy inwestycja jest akceptowalna społecznie. W chwili otrzymania tzw. raportu środowiskowego będzie można mówić o konsultacjach społecznych i dalszym rozważaniu inwestycji – kontynuuje prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania.

Czytaj całość artykułu »

Lobby spalarniane

0

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 23-06-2010

Tagi: , ,

Podczas rozprawy administracyjnej rozmawialiśmy również z Prezydentem Stanią, który wspomniał coś o „lobby spalarnianym”. Poszukałam i znalazłam ciekawy artykuł m.in. o prof. Mikule, zapraszam do lektury.

Lobby spalarniane

Debata z prezydentem Olsztyna, Piotrem Grzymowiczem i prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, posłem PSL, Adamem Krzyśkowem. Rozmawia Adam Socha.

Czytaj całość artykułu »

Brak chęci informowania społeczeństwa – sprostowanie do artykułu z Dziennika Zachodniego

13

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-06-2010

Tagi: , , ,

Po pierwsze Mieszkańcy Rudy Śląskiej w dniu 25.05.2010 r., pokazali, że emocjonują się i to bardzo powstaniem spalarni śmieci, co też było opisane w Wiadomościach Rudzkich.

Faktycznie nie zabrakło przedstawicieli Knurowa, którzy przewodniczyli rozprawie, ale zdecydowanie zabrakło Radnych Rudy Śląskiej, a ci którzy przybyli nie włączyli się do rozprawy, bo 2 głosów Radnych nie można uznać jako czynny udział w dyskusji SAMORZĄDU RUDZKIEGO!! Radni, jak widać nie są zainteresowani tą inwestycją, podjęli uchwałę i już! Nie prowadzą konsultacji społecznych, nie przeprowadzają lokalnie kampanii informacyjnej, nie piszą Interpelacji w tak ważnej kwestii! Ważniejsze są dla nich kostki brukowe, kratki ściekowe, ale już nie Zakład Utylizacji Odpadów, największy jaki ma powstać w Polsce.

Ta grupka społeczna o której jest mowa, wykazała, iż z własnej inicjatywy w 4 dni zebrali 564 podpisy od mieszkańców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw przeciwko lokalizacji budowy. Właśnie ta grupka mieszkańców poinformowała Prezydenta Miasta Knurowa, że z premedytacją nie podjęła działań informacyjnych społeczeństwo, żeby wykazać, iż tylko dzięki inicjatywie zaledwie 6 mieszkańców osiedla Ruda Południowa na spotkanie 25.05.2010 r., przybyło 120 osób, które w sposób jasny i wyraźny przekazały swoje stanowisko. Bo gdyby nie ta grupka społeczna, konsultacje te zakończyłyby się fiaskiem i porażką GZM i UM. Jednakże nie dlatego, że mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza nie interesuje ten tak ważny problem, ale właśnie dlatego, że GZM oraz Magistrat pomimo próśb i apeli – nie zamierza i nie będzie przeprowadzał na terenie tych miast kampanii informacyjnej, gdyż zgodnie z procedurą wystarczające jest wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych przy UM i na stronie BIP UM i GZM.

Czytaj całość artykułu »

Artykuł w Dzienniku Zachodnim – dość stronniczy

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-06-2010

Tagi: , , ,

Mieszkańcy Rudy Śląskiej pokazali, że niespecjalnie emocjonują się planowaną budową w ich mieście spalarni śmieci. Wczorajsza rozprawa administracyjna miała być okazją do zapoznania się z projektem inwestycji, a także zapytania autorów tego pomysłu o ewentualne skutki takiej instalacji dla środowiska.