Decyzja środowiskowa dla spalarni została w całości uchylona

4

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-05-2011

Tagi: , , , ,

Decyzja środowiskowa odrzucona

Postanowieniem z dnia 6.05.2011 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową dla spalarni w Rudzie Śląskiej, a co za tym idzie:

  • decyzja dla spalarni w Rudzie Śląskiej została unieważniona w całości
  • w decyzji zabrakło rzetelnej analizy innych wariantów technologicznych zagospodarowania odpadów
  • brak jest w decyzji podstaw do uznania, iż oddziaływanie na środowisko tego zakładu zamknie się w obrębie działki
  • decyzja zostanie przekazana do Knurowa celem ponownego jej rozpatrzenia
  • Prezydent Knurowa ma ustosunkować się do wszystkich zarzutów jakie podnieśliśmy w odwołaniach

Czytaj całość artykułu »

29 listopada wydano Decyzję Środowiskową

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-01-2011

Tagi: , , , ,

W dniu 29.11.2010 r. wydana została przez Urząd Miasta Knurów Decyzja Środowiskowa dotycząca budowy spalarni śmieci, która rocznie spalać ma 500.000 ton odpadów. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę żadna mniejsza, lokalna instalacja.

Decyzja Środowiskowa

Ze wszystkich uwag  jakie zostały wniesione w całym postępowaniu – tylko dwa postulaty „społeczeństwa” zostały uwzględnione – oba zostały złożone przez Stowarzyszenie Rudzianie Razem, a dotyczą:

  1. Godzin dojazdu śmieciarek – zmieniono z 7:00-22:00 na 7:00-20:00
  2. Postanowiono opracować dokumentację hydrogeologiczną terenu planowanego przedsięwzięcia, a jej wyniki uwzględnić w projekcie budowlanym.

Czytaj całość artykułu »