Sprawa spalarni śmieci umorzona

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 15-07-2011

Tagi: , , , ,

Decyzja w sprawie spalarni śmieci uchylona w całości – Stowarzyszenie Rudzianie Razem wygrało postępowanie.

Postępowanie w sprawie spalarni śmieci zostanie umorzone, a co za tym idzie nie zostanie wydana decyzja administracyjna, która miała zezwolić na budowę największej w Polsce spalarni odpadów, przy ul. Szyb Walenty.

Czytaj całość artykułu »

Decyzja środowiskowa dla spalarni została w całości uchylona

4

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-05-2011

Tagi: , , , ,

Decyzja środowiskowa odrzucona

Postanowieniem z dnia 6.05.2011 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową dla spalarni w Rudzie Śląskiej, a co za tym idzie:

  • decyzja dla spalarni w Rudzie Śląskiej została unieważniona w całości
  • w decyzji zabrakło rzetelnej analizy innych wariantów technologicznych zagospodarowania odpadów
  • brak jest w decyzji podstaw do uznania, iż oddziaływanie na środowisko tego zakładu zamknie się w obrębie działki
  • decyzja zostanie przekazana do Knurowa celem ponownego jej rozpatrzenia
  • Prezydent Knurowa ma ustosunkować się do wszystkich zarzutów jakie podnieśliśmy w odwołaniach

Czytaj całość artykułu »

29 listopada wydano Decyzję Środowiskową

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-01-2011

Tagi: , , , ,

W dniu 29.11.2010 r. wydana została przez Urząd Miasta Knurów Decyzja Środowiskowa dotycząca budowy spalarni śmieci, która rocznie spalać ma 500.000 ton odpadów. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę żadna mniejsza, lokalna instalacja.

Decyzja Środowiskowa

Ze wszystkich uwag  jakie zostały wniesione w całym postępowaniu – tylko dwa postulaty „społeczeństwa” zostały uwzględnione – oba zostały złożone przez Stowarzyszenie Rudzianie Razem, a dotyczą:

  1. Godzin dojazdu śmieciarek – zmieniono z 7:00-22:00 na 7:00-20:00
  2. Postanowiono opracować dokumentację hydrogeologiczną terenu planowanego przedsięwzięcia, a jej wyniki uwzględnić w projekcie budowlanym.

Czytaj całość artykułu »

Kiełbasa przedwyborcza Prezydenta Andrzeja Stani

0

Opublikował | Znajduje się w Spotkania z władzami | Dnia 30-11-2010

Tagi: , , , , , ,

Debata prezydencka w pierwszej turze wyborów pokazała nam, co aktualny Prezydent jest w stanie obiecać, aby tylko uzyskać poparcie. 17 listopada usłyszeliśmy od Prezydenta Andrzeja Stani, że nie będzie spalarni bez zgody społeczeństwa. Zapewnienia te jednak w żaden sposób nie odnoszą się do trwającej w tej sprawie od dwóch lat procedury.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji dla Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych rozpoczęto ponad dwa lata temu. W październiku 2008 zawarto porozumienie pomiędzy Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W porozumieniu tym wyznaczono datę zakończenia prac nad dokumentacją i zarazem ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla spalarni śmieci, który miał przypaść na 31 marca 2010 r.

Jednakże okres ten okazał się niewystarczający. Lakonicznie tłumacząc się zagubieniem korespondencji GZM wnosił dwukrotnie o przedłużenie terminu. Ostatecznie kompletną dokumentację miał złożyć do 31 października. Do tego dnia jednak nie uzyskano decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej spalarni śmieci, najważniejszego dokumentu, od którego zależało otrzymanie 600 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej. Oznacza to, że szansa na całość dotacji dla GZM, który działa pod przewodnictwem Andrzeja Stani praktycznie została zaprzepaszczona.

Czytaj całość artykułu »

Zgłoś swoje uwagi dotyczące spalarni – do 28 października

0

Opublikował | Znajduje się w Spotkania z władzami | Dnia 18-10-2010

Tagi: , , ,

Do 28 października macie czas aby zgłaszać swoje uwagi i wnioski co do budowy spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej. Na stronach internetowych urzędów miasta Rudzie Śląskiej i Knurów oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego został zamieszczony raport oddziaływania zakładu utylizacji odpadów na środowisko uzupełniony o opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na naszej stronie także umieściliśmy ten raport ze wszystkimi opublikowanymi załącznikami.

Przede wszystkim prośbę o zapoznanie się z raportem oddziaływania przyszłej spalarni na środowisko kierujemy do ekspertów, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się problematyką odpadów w Polsce.

Czytaj całość artykułu »