Stowarzyszenie Rudzianie Razem wzięło udział w rozprawie administracyjnej dot. spalarni odpadów planowanej przy DTŚ

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Zanim jednak przejdziemy do meritum, należy podkreślić, że pomimo petycji 3000 mieszkańców, ich prośba o zorganizowanie spotkania na terenie osiedla Karmańskiego – tj. największego osiedla sąsiadującego z planowaną spalarnią została zignorowania przez Inwestora, ale przede wszystkim przez władze naszego miasta.

„O terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy organ administracji powiadamia strony postępowania oraz zawiadamia potencjalnie zainteresowane postępowaniem podmioty w drodze obwieszczenia albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”

Należy zauważyć, że sposobem zwyczajowo przyjętym było przede wszystkim organizowanie spotkań z mieszkańcami na osiedlu Karmańskim- jeżeli inwestycja sąsiadowała z naszym osiedlem.

Dla przypomnienia:

  • w 2010 roku odbyło się w SP 30 spotkanie ekspertów z mieszkańcami ws. spalarni planowanej przez  GZM;
  • w 2012 roku odbyła się w SP 30 rozprawa administracyjna ws. kompostowni planowanej przez Tonsmeier Południe sp. zoo

Również w przypadku inwestycji w innych dzielnicach spotkania i rozprawy administracyjne odbywały się w placówkach szkolnych położonych najbliżej inwestycji, czego przykładem może być choćby rozprawa administracyjna ws. spalarni opon na Hallera, która odbyła się (pomimo bliskości MCK) w zespole szkół przy ul. Hallera.

Tym razem jednak Urząd Miasta postanowił się zabezpieczyć i nie „wchodzić na osiedle” sąsiadujące z inwestycją, a tym samym w naszej ocenie naruszył sposób konsultacji zwyczajowo przyjęty w naszym mieście. Przypadek ?? …..

Czy Urząd Miasta ograniczył mieszkańcom udział w postępowaniu, proszę samemu ocenić bo na spotkania w SP 30 wymienione powyżej przychodziło ponaad 200 mieszkańców, ile było w Miejskim Centrum Kultury? – około 30-40 osób? My dowiemy się dopiero po odwołaniu do wyższej instancji…

Wracając jednak do przebiegu samej rozprawy zapraszam do artykułu:

http://odpady.net.pl/2017/01/15/maraton-pytan-o-spalarnie-w-rudzie-slaskiej/

Komentarze są wyłączone.