Spalarnia odpadów nie powstanie jednak w Rudzie Śląskiej?

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-01-2018

Rozwojowi zdarzeń nie dziwią się przedstawiciele Stowarzyszenia Rudzianie Razem, które odwołało się do SKO.

– […] nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo bitwa dalej będzie się toczyć, mamy może pierwszą jakąś wygraną i jest z tego satysfakcja, ale przeraża nas to, że my musimy walczyć o dobro mieszkańców na poziomie Katowic, bo władze naszego miasta nie dbają o nasze interesy – mówi Anna Łukaszczyk, Stowarzyszenie Rudzianie Razem.

Nie sposób pominąć wyjaśnień Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera, który uważa, jak wynika z materiału umieszczonego poniżej, że inwestycja jest bezpieczna.

Jednak jak wykazało w swoim orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Urząd Miasta w decyzji nawet nie zakreślił prawidłowo obszaru negatywnego oddziaływania spalarni w postępowaniu, które przypominamy było prowadzone w urzędzie przez 1,5 roku, co też od początku wykazuje również Stowarzyszenie Rudzianie Razem.

Bowiem jak czytamy w orzeczeniu Kolegium:

„Organ pierwszej instancji (tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska) naruszył uprawnienia szeregu właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia do udziału w toczącym się postępowaniu. Spowodowane zostało to błędnym ustaleniem zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia

(…) Organ pierwszej instancji będzie zatem zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie i ustalić prawidłowo krąg stron przedmiotowego postępowania, a następnie zapewnić im czynny udział w postępowaniu.

Nieprawidłowe określenie kręgu stron postępowania stanowi KWALIFIKOWANĄ wadę”

https://tvs.pl/informacje/spalarnia-odpadow-powstanie-jednak-rudzie-slaskiej/

 

Komentarze są wyłączone.