Petycja do władz

                                                                                              Ruda Śląska dnia 24.06.2016 r.

Do Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Do Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska

Do Radnych Miasta Rudy Śląskiej

 

Petycja przeciwko lokalizacji spalarni śmieci – „Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem.

 

Podpisz petycję online

 

My niżej podpisani mieszkańcy Miasta Ruda Śląska, w szczególności dzielnic Ruda Południowa, Ruda Chebzie oraz Nowy Bytom wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec lokalizacji spalarni śmieci eufemistycznie nazwanej przez inwestora „Ekologicznym Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej”, która w rzeczywistości z ekologią i odzyskiem energii nie będzie miała nic wspólnego.

Jako mieszkańcy jesteśmy oburzeni kolejną próbą budowy spalarni śmieci oraz osuszania i spalania osadów ściekowych w centrum miasta, w tak niewielkiej odległości od osiedli wielorodzinnych.

Pragniemy przypomnieć, iż w kampanii wyborczej w 2010 roku obiecała Pani, że gdy zostanie prezydentem miasta, to na terenie miasta podczas Pani kadencji nie dojdzie do budowy spalarni śmieci. Dzięki temu powiększyła Pani swój elektorat, a w konsekwencji tego wygrała niewielką ilością głosów wybory z ówczesnym prezydentem miasta, który był zwolennikiem budowy tego typu instalacji w Rudzie Śląskiej.

Doskonale pamiętamy te obietnice i dziwi nas taka zmiana Pani postępowania – czujemy się oszukani oraz zignorowani jako Pani wyborcy.

Nasze zdanie, co do lokalizacji tego typu instalacji jest niezmienne: uważamy i będziemy uważać, że spalarnie odpadów powinny być budowane na obrzeżach aglomeracji, a nie w jej centrum, w tak bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych.

Nie rozumiemy także Pani zachowania podczas przeprowadzonych wiosennych spotkaniach z mieszkańcami w dzielnicach Ruda oraz Chebzie, ponieważ ani słowem nie wspominała Pani wtedy o planowanej inwestycji.

Przed podaniem informacji o inwestycji do publicznej wiadomości nie były przeprowadzenie żadne konsultacje i spotkania z mieszkańcami naszego miasta w sprawie wyboru lokalizacji. Podano społeczeństwu jedynie wiadomość, że spalarnia – „Centrum Odzysku Energii” powstanie jako pewnik. Jest nam bardzo przykro, iż obecne władze miasta postępują w ten sam sposób,  jak władze poprzednie, ignorując i nie licząc się z opinią mieszkańców.

W artykułach i reklamach w lokalnej prasie oraz na oficjalnej stronie internetowej miasta inwestycję nazywa się „Ekologicznym Centrum Odzysku Energii”, podczas gdy jest to faktycznie spalarnia odpadów  oraz osadów ściekowych.

W informacjach na temat inwestycji podaje się wybiórczo tylko pozytywne aspekty budowy spalarni nie wspominając nic o negatywnych konsekwencjach dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego. Naszym zdaniem próbuje się wmówić społeczeństwu, że spalarnia tylko czyste źródło energii i ciepła, zapominając np. iż w na terenie Rudy Śląskiej oraz w ościennych miejscowościach istnieje przecież kilka wielkich ciepłowni i elektrociepłowni, które w wystarczającym stopniu zaspokajają już potrzeby energetyczne naszego miasta. Wydaje się nam, że tym marketingowym „chwytem” inwestor i władze samorządowe starają się uzyskać akceptację społeczną dla przedsięwzięcia, zatajając i fałszując prawdę o inwestycji, która powiększy i tak niemały stopień zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w okolicy.

Oczekujemy rzetelnej i prawdziwej informacji, skierowanej do mieszkańców naszego miasta, o planach budowy ww. zakładu oraz jego oddziaływaniu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Ponadto jako mieszkańcy Rudy Śląskiej wnioskujemy do Pani Prezydent oraz radnych Rady Miejskiej o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby we wskazanej wyżej lokalizacji spalarnia śmieci i osadów ściekowych nie powstała.

 

Z poważaniem

Mieszkańcy Rudy Śląskiej

 

Podpisz petycję online