Spalarnia Śmieci Rss

Gospodarka odpadami w Wiedniu to nie tylko “spalarnia w centrum miasta”

0

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 20-07-2016

Tagi: , ,

“Spalarnie są dobre, bo w Wiedniu znajduje się spalarnia w centrum miasta” – to jest argument, z którym nagminnie się spotykamy. Jak wygląda gospodarka odpadami w Wiedniu? Czy to tylko spalarnia?

Zapraszamy do obejrzenia 6 odcinku cyklu “Milion ton śmieci”, w którym pokazany został rozwinięty system segregacji odpadów u źródła i świetnie zorganizowaną „odpadową” edukację i informację. Zobaczymy jak funkcjonują mobilne punkty odbioru odpadów problemowych takich jak m.in. zużyty sprzęt AGD oraz przestarzały olej jadalny, pojemniki po dezodorantach i lakierach. Poznamy doskonale rozwinięty system przetwarzania odpadów organicznych. Z odpadów zielonych powstaje ogrodniczy kompost, który mieszkańcy Wiednia mogą odbierać za darmo w miejskich centrach recyklingu. Oprócz tego z kompostu wytwarza się wysokiej jakości, ziemię ogrodniczą — jest dostępna w całym mieście, odpłatnie, ale bardzo tanio.

Ponadto zaprezentowany zostanie zakład przetwarzania elektrośmieci i odpadów metalowych. Dzięki zaawansowanym technologiom i pomysłowym urządzeniom z tej frakcji odpadów odzyskuje się praktycznie wszystko, łącznie z metalami szlachetnymi, w tym złotem.

Na koniec przeniesiemy się do wiedeńskiego bazaru odpadowego czyli sklepu, w którym można kupić rzeczy wyrzucone do śmieci. UE podobnie jak odzyskiwanie surowców wtórnych kładzie szczególny nacisk na powtórne wykorzystanie odpadów. Wszystkie artykuły są w dobrym stanie. Spokojnie można je przeznaczyć do ponownego użycia. Markowa wieża hi-fi z zestawem głośników kosztuje tu 30 euro. W dodatku ma roczną gwarancję wystawioną przez techników z działu gospodarki odpadami.

10 argumentów przeciwko budowie spalarni odpadów w Polsce

0

Opublikował | Znajduje się w Zagrożenia | Dnia 20-07-2016

Tagi: ,

1. Spalarnie odpadów: nie da się uniknąć wysypisk.

Najczęściej przytaczanym argumentem za budową spalarni jest ten, iż spalanie powoduje zmniejszenie objętości odpadów o 90%. Dzięki temu przedłuża się okres eksploatacji wysypisk, bowiem trafia na nie znacznie mniejsza ilość odpadów.

Jednak te magiczne “90%” dotyczy tylko objętości (a nie masy) odpadów wchodzących do spalarni i wychodzących z niej w postaci popiołu. Nie dotyczy natomiast całego strumienia wytwarzanych odpadów komunalnych. Wynika to stąd iż:

  • nie wszystkie odpady trafiają do spalarni – np. gruz, odpady metalowe i wielkogabarytowe, szkło – zwykle jest to ponad 20%; w przypadku odpadów krajowych najczęściej znacznie więcej – powyżej 40%;
  • spalarnia nie pracuje przez pełne 365 dni w roku – konieczne są przerwy na przeglądy, remonty lub z powodu awarii;
  • powszechnie stosowane jest zgniatanie odpadów trafiających na wysypisko.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki to okaże się, iż faktyczna objętość odpadów redukowana dzięki funkcjonowaniu spalarni zawiera się w granicach 50-70%. Tym samym, oszczędność miejsca na wysypisku wynosi od 2 do 3 razy, a nie 10-krotnie więcej, jak starają się to reklamować rzecznicy budowy spalarni. (W przeliczaniu na masę ta relacja wygląda jeszcze gorzej.)

Czytaj całość artykułu »

Spalarnia śmieci to nie ekologiczne centrum odzysku energii

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 06-07-2016

Tagi: , ,

Drodzy Mieszkańcy, w związku z ze złożeniem przez Inwestora spółkę ENERIS sp. z o.o w Urzędzie Miasta Ruda Śląska wniosku o wszczęcie postępowania środowiskowego w sprawie wybudowania spalarni odpadów komunalnych oraz osuszonych osadów ściekowych na działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową, a Chebziem, Stowarzyszenie Rudzianie Razem w imieniu swoim i mieszkańców przeciwnych inwestycji złożyło petycję do Władz Miasta Ruda Śląska o podjęcie działań, które uniemożliwią powstanie tego zakładu w odległości ok. 500 metrów od w/w dzielnic.

Poniżej zamieszczamy treść petycji, listę do zbierania przez Was podpisów osób które sprzeciwiają się tej inwestycji, a także link do składania podpisu pod petycją przez internet. Ponadto możecie pobierać z naszej strony plakaty/ulotki, które prosimy rozpropagować wśród sąsiadów i znajomych na w/w osiedlach w celu poinformowania mieszkańców o planowanej inwestycji.

Proszę też pamiętać że każdy podpis ma znaczenie – każdy głos sprzeciwu daje nam większe możliwości. Dla osób zainteresowanych dokumentacją złożoną przez inwestora udostępniamy raport oddziaływania na środowisko, który został złożony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przez inwestora i na jego podstawie zostanie wydana zgoda bądź decyzja odmowna. Prosimy też o wsparcie i zapoznanie się z tematem naszych sympatyków !

Petycja przeciwko spalarni

Plakat informujacy o spalarni

Lista do zbierania podpisow

Spalarnia odpadów i osuszonych osadów ściekowych powstanie w Rudzie Śląskiej informują władze Rudy Śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach, Zagrożenia | Dnia 10-05-2016

Nowoczesna, ekologiczna elektrociepłownia ma powstać w Rudzie Śląskiej. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawili wczoraj podczas połączonych komisji Rady Miasta przedstawiciele inwestora – firmy ENERIS.
Dzięki budowie elektrociepłowni z tytułu podatków do miejskiego budżetu ma wpływać blisko 1,3 mln zł rocznie. Dzięki tej inwestycji mają też powstać nowe tereny inwestycyjne i miejsca pracy. Przyniosą one miastu kolejne dochody. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na nieużytkach wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Inwestor złożył już wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej.
Elektrociepłownia ma powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem.
Ten obszar w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 1PO – tłumaczy Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Oznacza to, że jest to teren przeznaczony do zabudowy produkcyjnej i gospodarki odpadami. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli we wrześniu 2015 roku rudzcy radni – dodaje.

 

Co ważne, lokalizacja inwestycji w tym miejscu nie będzie stwarzała problemów komunikacyjnych dla mieszkańców Rudy Śląskiej, bo będzie do niej prowadził specjalnie dedykowany na ten cel zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej.
Dzięki inwestycji w Rudzie Śląskiej ma powstać Ekologiczne Centrum Odzysku (ECO), czyli bezpieczne dla środowiska i wydajne źródło energii. Ma to być zaawansowana technologicznie elektrociepłownia pozwalająca na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów.
Naszym celem jest odzyskanie terenu leżącego od dziesiątek lat odłogiem i przeznaczenie go na zupełnie nowe rodzaje wyspecjalizowanego biznesu – mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS. – Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, mogą tu zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych. W pobliżu ECO mogą również powstać np. chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne –  dodaje.

 

Jednym z warunków, jakie na etapie pierwszych rozmów postawiły władze Rudy Śląskiej, było to, by inwestor, który będzie realizował przedsięwzięcie, był zarejestrowany na terenie miasta. Dzięki temu do gminnego budżetu będą wpływały dodatkowe dochody z podatków. Rocznie może to być prawie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze mogą pochodzić od firm, które zdecydują się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji budowy elektrociepłowni. Następne zastrzeżenie dotyczyło dialogu ze społeczeństwem.
Od początku stawialiśmy na to, żeby były prowadzone z mieszkańcami konsultacje w tej sprawie. Liczymy, że będzie to merytoryczna debata – podkreśla wiceprezydent Mejer.

 

Pierwszym krokiem ma być spotkanie informacyjne, w trakcie którego wszyscy zainteresowani zapoznają się ze szczegółami przedsięwzięcia. Następnie zostanie uruchomiona strona internetowa oraz punkt konsultacyjny, w którym dyżurować będą pracownicy firmy ENERIS, mający komplet informacji o inwestycji. – Planujemy również zaprosić mieszkańców Rudy Śląskiej do Lokalnego Forum Dialogu, którego zadaniem będzie wypracowanie dokładnej formy zagospodarowania terenu towarzyszącego inwestycji. Wychodzimy z założenia, że to mieszkańcy Rudy Śląskiej najlepiej wiedzą, jak powinien być wykorzystany fragment terenu: czy na miejsce rodzinnych spotkań przy grillu, czy na plac zabaw, czy obiekt sportowy – mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS.
W założeniu przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane z lokalnym partnerem – firmą Drogopol – ma dać Rudzie Śląskiej nowe możliwości przyciągania inwestorów oraz przyczynić się do rozwoju innowacyjnych branż. Dla mieszkańców nowy obszar inwestycyjny oznacza z kolei uporządkowanie terenu leżącego odłogiem oraz przeznaczenie fragmentu przestrzeni na ich potrzeby, a także nowe miejsca pracy oraz ekologiczne źródło energii elektrycznej i ciepła. Co ciekawe, projekt obiektu zakłada nawiązanie do regionalnej architektury oraz wykorzystanie elementów przyrody, takich jak ogrody wertykalne czy dachowe.
Pierwsze prace według harmonogramu mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku. Do tego czasu powstanie zjazd z DTŚ oraz zostanie wykonana niwelacja terenu. Później rozpocznie się budowa elektrociepłowni ECO. Pierwsze ciepło, energia i chłód będzie do dyspozycji inwestorów i odbiorców w sezonie 2019/2020.

Read more: http://rudaslaska.com.pl/i,ekologiczna-elektrocieplownia,200274,1197015.html#ixzz48I6aaTe8

Program BBC o spalarniach przetłumaczony na polski

0

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 09-12-2010

Tagi: , , , ,

W zeszłym tygodniu obiecaliśmy, że przetłumaczymy materiał na temat splalarni śmieci w Wielkiej Brytanii i oto on.

Program wyemitowany 1 grudnia na antenie angielskiego BBC, pokazuje w demaskatorski sposób postępowanie i argumenty lobbystów spalarniowych. Ciekawe jest to, że zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce używają tych samych argumentów. Jest jedna różnica – w Anglii tamtejsze samorządy nie dają się nabrać na tanie chwyty i po koleji odrzucają projekty budowy nowych spalarni śmieci, na rzecz zwiększenia nacisku na recykling i odzysk odpadów. W Polsce widocznie nasi urzędnicy wolą grzecznie słuchać co im proponują firmy produkujące spalarnie śmieci.

Zapraszam (ponownie) do obejrzenia materiału, już z polskimi napisami.