Lokalizacja obiektów nadal nie jest przesądzona!

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 25-06-2010

Tagi: , , ,

– Trudno mówić o przesądzeniu sprawy, możemy raczej mówić o prawdopodobieństwie ulokowania u nas takiej spalarni. Natomiast cała procedura w zakresie postępowania w sprawach ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie, pokaże dopiero, czy inwestycja jest akceptowalna społecznie. W chwili otrzymania tzw. raportu środowiskowego będzie można mówić o konsultacjach społecznych i dalszym rozważaniu inwestycji – kontynuuje prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania.

[Czy czytałeś już: Nasza pierwsza akcja w terenie ?]

– Jestem optymistą. Ten optymizm opieram na deklaracjach złożonych przez firmę przygotowującą dokumentację. To właśnie ta firma powinna zrealizować pewne prace w sposób przyspieszony, tak żeby do końca czerwca można było złożyć w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gotowy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia noszącego nazwę “System gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów” – podkreśla Andrzej Stania.

Panie Prezydencie spalarnia nie jest akceptowana przez mieszkańców!

Źródło: http://rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/309858,budowa-wspolnej-spalarni-smieci-dla-gzm-w-rudzie-nadal-jest,id,t.html

Komentarze są wyłączone.