Kuriozalna decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca prywatnej spalarni w Rudzie Śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 19-01-2018

Kuriozalna decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca prywatnej spalarni w Rudzie Śląskiej.

Urząd Miasta, jak wynika z orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego pomniejszył negatywny zasięg oddziaływania spalarni!

W decyzji określono mniejszy zasięg niż to wynika z dokumentów przedstawionych przez Inwestora, co zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwalifikuje się do uchylenia decyzji w całości i przeprowadzeniem całego postępowania po raz drugi.

Jak czytamy w orzeczeniu SKO:

„Organ pierwszej instancji (tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska) naruszył uprawnienia szeregu właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia do udziału w toczącym się postępowaniu. Spowodowane zostało to błędnym ustaleniem zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia”

(…) Organ pierwszej instancji będzie zatem zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie i ustalić prawidłowo krąg stron przedmiotowego postępowania, a następnie zapewnić im czynny udział w postępowaniu.

Nieprawidłowe określenie kręgu stron postępowania stanowi KWALIFIKOWANĄ wadę”

https://katowice.tvp.pl/35522701/mieszkancy-kontra-urzednicy-nie-dla-spalarni-odpadow-w-rudzie-slaskiej

Komentarze są wyłączone.