Raportujemy odory dochodzące z Przedsiębiorstwa Toensmeier

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy, Zagrożenia | Dnia 13-09-2016

Tagi: , ,

DO:

Urząd Miasta Ruda Śląska
Pl. Jana Pawła II 6
41-700 Ruda Śląska

WNIOSKODAWCA:

Stowarzyszenie Rudzianie Razem

WNIOSEK:

o podjęcie stosownych działań

W związku zaalarmowaniem przez mieszkańców Stowarzyszenia Rudzianie Razem o problemie odorów wydobywających się z Przedsiębiorstwa Toensmeier przy ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, które znacznie się nasiliły w okresie od 5 września informujemy, że członkowie Stowarzyszenia przez cały weekend przemieszczali się w okolicy przedsiębiorstwa oraz po osiedlu i potwierdzamy, że ODORY są odczuwalne od Ulicy Słowiańskiej poprzez Wawelską, Szyb Powietrzny, Magazynową, aż do Norwida.

Wnioskujemy o stanowcze i pilne działania, bowiem ODÓR przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, a w godzinach wieczornych jest wręcz nie do zniesienia. Ponadto wnioskujemy o informację czy w ostatnim czasie były przeprowadzane kontrole w/w przedsiębiorstwa, a jeżeli nie wnosimy o przeprowadzenie kontroli najlepiej w poniedziałek w godzinach wczesnoporannych (bowiem przez weekend ODORY nasilają się znacznie) i informację czy przedsiębioraca poszerzył swoją działalność bądź ją zmodyfikował i czy uciążliwości będą miały charakter dłuższy, czy jest to problem wynikający może z jakiejś awarii na terenie przedsiębiorstwa. Ponadto informujemy, że przez okres wakacji zdarzały się pojedyncze dni w okolicach weekendu, gdzie również nad osiedlem unosił się intensywny smród, jednak były to max 2 dni z rzędu, teraz sytuacja trwa już tydzień! Wobec powyższego w imieniu mieszkańców oraz Stowarzyszenia wnosimy o szybką reakcję.

Ruda Śląska dnia 12.09.2016 r.

10 argumentów przeciwko budowie spalarni odpadów w Polsce

0

Opublikował | Znajduje się w Zagrożenia | Dnia 20-07-2016

Tagi: ,

1. Spalarnie odpadów: nie da się uniknąć wysypisk.

Najczęściej przytaczanym argumentem za budową spalarni jest ten, iż spalanie powoduje zmniejszenie objętości odpadów o 90%. Dzięki temu przedłuża się okres eksploatacji wysypisk, bowiem trafia na nie znacznie mniejsza ilość odpadów.

Jednak te magiczne „90%” dotyczy tylko objętości (a nie masy) odpadów wchodzących do spalarni i wychodzących z niej w postaci popiołu. Nie dotyczy natomiast całego strumienia wytwarzanych odpadów komunalnych. Wynika to stąd iż:

  • nie wszystkie odpady trafiają do spalarni – np. gruz, odpady metalowe i wielkogabarytowe, szkło – zwykle jest to ponad 20%; w przypadku odpadów krajowych najczęściej znacznie więcej – powyżej 40%;
  • spalarnia nie pracuje przez pełne 365 dni w roku – konieczne są przerwy na przeglądy, remonty lub z powodu awarii;
  • powszechnie stosowane jest zgniatanie odpadów trafiających na wysypisko.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki to okaże się, iż faktyczna objętość odpadów redukowana dzięki funkcjonowaniu spalarni zawiera się w granicach 50-70%. Tym samym, oszczędność miejsca na wysypisku wynosi od 2 do 3 razy, a nie 10-krotnie więcej, jak starają się to reklamować rzecznicy budowy spalarni. (W przeliczaniu na masę ta relacja wygląda jeszcze gorzej.)

Czytaj całość artykułu »

Spalarnia odpadów i osuszonych osadów ściekowych powstanie w Rudzie Śląskiej informują władze Rudy Śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach, Zagrożenia | Dnia 10-05-2016

Nowoczesna, ekologiczna elektrociepłownia ma powstać w Rudzie Śląskiej. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawili wczoraj podczas połączonych komisji Rady Miasta przedstawiciele inwestora – firmy ENERIS.
Dzięki budowie elektrociepłowni z tytułu podatków do miejskiego budżetu ma wpływać blisko 1,3 mln zł rocznie. Dzięki tej inwestycji mają też powstać nowe tereny inwestycyjne i miejsca pracy. Przyniosą one miastu kolejne dochody. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na nieużytkach wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Inwestor złożył już wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej.
Elektrociepłownia ma powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem.
Ten obszar w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 1PO – tłumaczy Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Oznacza to, że jest to teren przeznaczony do zabudowy produkcyjnej i gospodarki odpadami. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli we wrześniu 2015 roku rudzcy radni – dodaje.

 

Co ważne, lokalizacja inwestycji w tym miejscu nie będzie stwarzała problemów komunikacyjnych dla mieszkańców Rudy Śląskiej, bo będzie do niej prowadził specjalnie dedykowany na ten cel zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej.
Dzięki inwestycji w Rudzie Śląskiej ma powstać Ekologiczne Centrum Odzysku (ECO), czyli bezpieczne dla środowiska i wydajne źródło energii. Ma to być zaawansowana technologicznie elektrociepłownia pozwalająca na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów.
Naszym celem jest odzyskanie terenu leżącego od dziesiątek lat odłogiem i przeznaczenie go na zupełnie nowe rodzaje wyspecjalizowanego biznesu – mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS. – Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, mogą tu zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych. W pobliżu ECO mogą również powstać np. chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne –  dodaje.

 

Jednym z warunków, jakie na etapie pierwszych rozmów postawiły władze Rudy Śląskiej, było to, by inwestor, który będzie realizował przedsięwzięcie, był zarejestrowany na terenie miasta. Dzięki temu do gminnego budżetu będą wpływały dodatkowe dochody z podatków. Rocznie może to być prawie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze mogą pochodzić od firm, które zdecydują się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji budowy elektrociepłowni. Następne zastrzeżenie dotyczyło dialogu ze społeczeństwem.
Od początku stawialiśmy na to, żeby były prowadzone z mieszkańcami konsultacje w tej sprawie. Liczymy, że będzie to merytoryczna debata – podkreśla wiceprezydent Mejer.

 

Pierwszym krokiem ma być spotkanie informacyjne, w trakcie którego wszyscy zainteresowani zapoznają się ze szczegółami przedsięwzięcia. Następnie zostanie uruchomiona strona internetowa oraz punkt konsultacyjny, w którym dyżurować będą pracownicy firmy ENERIS, mający komplet informacji o inwestycji. – Planujemy również zaprosić mieszkańców Rudy Śląskiej do Lokalnego Forum Dialogu, którego zadaniem będzie wypracowanie dokładnej formy zagospodarowania terenu towarzyszącego inwestycji. Wychodzimy z założenia, że to mieszkańcy Rudy Śląskiej najlepiej wiedzą, jak powinien być wykorzystany fragment terenu: czy na miejsce rodzinnych spotkań przy grillu, czy na plac zabaw, czy obiekt sportowy – mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS.
W założeniu przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane z lokalnym partnerem – firmą Drogopol – ma dać Rudzie Śląskiej nowe możliwości przyciągania inwestorów oraz przyczynić się do rozwoju innowacyjnych branż. Dla mieszkańców nowy obszar inwestycyjny oznacza z kolei uporządkowanie terenu leżącego odłogiem oraz przeznaczenie fragmentu przestrzeni na ich potrzeby, a także nowe miejsca pracy oraz ekologiczne źródło energii elektrycznej i ciepła. Co ciekawe, projekt obiektu zakłada nawiązanie do regionalnej architektury oraz wykorzystanie elementów przyrody, takich jak ogrody wertykalne czy dachowe.
Pierwsze prace według harmonogramu mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku. Do tego czasu powstanie zjazd z DTŚ oraz zostanie wykonana niwelacja terenu. Później rozpocznie się budowa elektrociepłowni ECO. Pierwsze ciepło, energia i chłód będzie do dyspozycji inwestorów i odbiorców w sezonie 2019/2020.

Read more: http://rudaslaska.com.pl/i,ekologiczna-elektrocieplownia,200274,1197015.html#ixzz48I6aaTe8

Wybuch gazu w dzielnicy Ruda Południowa

2

Opublikował | Znajduje się w Zagrożenia | Dnia 31-08-2010

Tagi: , , ,

Radio RMF FM donosi:

Strażacy opanowali pożar zbiornika z gazem, który rano eksplodował na terenie zakładu Leiber Poland przy ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej. Nikt nie został poszkodowany. Strażacy musieli ewakuować wszystkie pracujące w pobliżu osoby.

To był tylko mały zakład produkcyjny!! Wyobraźcie sobie podobną sytuację w przypadku awarii największej w Polsce spalarni śmieci, którą władze Rudy Śląskiej chcą wybudować w podobnej odległości od zabudowań co ten pechowy Leiber Poland.

Czytaj całość artykułu »

Nieudane inwestycje w Rudzie Śląskiej

1

Opublikował | Znajduje się w Zagrożenia | Dnia 21-06-2010

Tagi: , , ,

Wspaniały projekt, supernowoczesna technologia i wysokie normy bezpieczeństwa to atuty spalarni śmieci.

Problem w tym, że taka właśnie ma być zbudowana. A wykonawstwo i kierowanie inwestycjami w Rudzie tego nie gwarantują. ISPA. Największa jak dotąd inwestycja w mieście ciągnie się ponad 9 lat. Powinna być zakończona w 2006. Dziesiątki małych przekrętów, ciche zmiany projektów i głośne wywalanie głównych wykonawców. Do tego kilka unieważnionych przetargów. Po cichu kolektor sanitarny staje się ogólnospławnym, a ścieki nie trafiają w całości do oczyszczalni. O zamianach materiałów (na te gorsze) nie muszę wspominać. Mało? Warto zauważyć, że inwestycja dofinansowywana przez Unię i wszyscy drżą czy urzędnicy Unii oprą się na sfałszowanej dokumentacji czy pójdą w teren zobaczyć. Czy pisać o OTTI? 7 lat, miliony utopione w błoto, zerwane dwie umowy z partnerami, którym wypłaciliśmy odszkodowania. Basen na Orzegowie czy setki małych (świątki przyuliczne) inwestycji nieudanych, pomimo wspaniałych projektów. W mieście jest przepaść pomiędzy pomysłami a wykonawstwem. I to widzimy na każdej ulicy.

Czytaj całość artykułu »