Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchyliło decyzję ws. spalarni odpadów i osadów ściekowych

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, która uchyliło decyzję Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera ws. spalarni odpadów i osadów ściekowych w Rudzie Śląskiej przy DTŚ – nie dziwi członków Stowarzyszenia Rudzianie Razem. To m.in ich odwołanie, jak i Towarzystwa Na Rzecz Ziemi uruchomiło maszynę odwoławczą.

Decyzja jak wykazały w/w organizacje ekologiczne oraz potwierdziło Kolegium została wydania z naruszeniem prawa.

W załączeniu skan orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach uchylający decyzję Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera ws. spalarni odpadów i osadów ściekowych w Rudzie Śląskiej przy DTŚ, które nie doczekało się jeszcze publikacji na stronie Urzędu Miasta Ruda Śląska….

Decyzja środowiskowa: Decyzja SKO Eneris

 

15 maja 2017 roku Z-ca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztof Mejer wydał pomimo protestu ponad 3000 tysięcy mieszkańców decyzję środowiskową dla ECOE – Spalarni na  120 tys ton odpadów i osuszonych osadów ściekowych, które zgodnie z projektem będą zwożone do naszego miasta z całego województwa, magazynowane, następnie suszone w halach(osady ściekowe) i spalane.

Z powyżsżą decyzją możecie zapoznać poniżej.

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=53497&idmp=2989&r=r

 

Stowarzyszenie Rudzianie Razem wzięło udział w rozprawie administracyjnej dot. spalarni odpadów planowanej przy DTŚ

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Zanim jednak przejdziemy do meritum, należy podkreślić, że pomimo petycji 3000 mieszkańców, ich prośba o zorganizowanie spotkania na terenie osiedla Karmańskiego – tj. największego osiedla sąsiadującego z planowaną spalarnią została zignorowania przez Inwestora, ale przede wszystkim przez władze naszego miasta.

„O terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy organ administracji powiadamia strony postępowania oraz zawiadamia potencjalnie zainteresowane postępowaniem podmioty w drodze obwieszczenia albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”

Należy zauważyć, że sposobem zwyczajowo przyjętym było przede wszystkim organizowanie spotkań z mieszkańcami na osiedlu Karmańskim- jeżeli inwestycja sąsiadowała z naszym osiedlem.

Dla przypomnienia:

  • w 2010 roku odbyło się w SP 30 spotkanie ekspertów z mieszkańcami ws. spalarni planowanej przez  GZM;
  • w 2012 roku odbyła się w SP 30 rozprawa administracyjna ws. kompostowni planowanej przez Tonsmeier Południe sp. zoo

Również w przypadku inwestycji w innych dzielnicach spotkania i rozprawy administracyjne odbywały się w placówkach szkolnych położonych najbliżej inwestycji, czego przykładem może być choćby rozprawa administracyjna ws. spalarni opon na Hallera, która odbyła się (pomimo bliskości MCK) w zespole szkół przy ul. Hallera.

Tym razem jednak Urząd Miasta postanowił się zabezpieczyć i nie „wchodzić na osiedle” sąsiadujące z inwestycją, a tym samym w naszej ocenie naruszył sposób konsultacji zwyczajowo przyjęty w naszym mieście. Przypadek ?? …..

Czy Urząd Miasta ograniczył mieszkańcom udział w postępowaniu, proszę samemu ocenić bo na spotkania w SP 30 wymienione powyżej przychodziło ponaad 200 mieszkańców, ile było w Miejskim Centrum Kultury? – około 30-40 osób? My dowiemy się dopiero po odwołaniu do wyższej instancji…

Wracając jednak do przebiegu samej rozprawy zapraszam do artykułu:

http://odpady.net.pl/2017/01/15/maraton-pytan-o-spalarnie-w-rudzie-slaskiej/

Stowarzyszenie Rudzianie Razem zbiera podpisy pod przygotowaną petycją.

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Zebraliśmy już ponad 2000 podpisów i zbieramy nadal.

Planowana Spalarnia osadów ściekowych i odpadów komunalnych budzi kontrowersje, zwłaszcza, że brak takich instalacji w Europie czy też w Polsce, bowiem na świecie póki co powstają, albo spalarnie odpadów, albo spalarnie osadów ściekowych. Dodatkowe obawy budzi fakt, że osady na terenie aglomeracji śląskiej jak wynika z badań przeprowadzonych przez inżynierów z Politechniki Śląskiej są bardzo zanieczyszczone. Ich magazynowanie i suszenie to proces, który nie powinien się odbywać w centrum miasta 500 metrów od osiedli mieszkaniowych.

Więcej na temat tej spalarni w materiale zrealizowanym przez TVP Katowice.

https://katowice.tvp.pl/26406193/rudzianie-protestuja-przeciwko-ekologicznemu-centrum-odzysku

Spalarnia śmieci i osadów ściekowych planowana przy DTŚ w Rudzie Śląskiej budzi spore kontrowersje

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Mieszkańcy obawiają się zwożenia odpadów z całej aglomeracji jak i osadów ściekowych. Do tego inwestycja ma być prywatna, a to oznacza, że miasto będzie miało znikomy wpływ na funkcjonowanie zakładu.

Więcej na temat obaw mieszkańców znajdziecie w materiale zrealizowanym przez Fakt, który poruszył temat w odpowiedzi na zgłoszenia od mieszkańców.

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/ruda-slaska-chce-ekologicznej-spalarni-smieci/8wl74f9

Toksyczne powietrze w Rudzie Śląskiej? Władze milczą

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 11-01-2017

industry-sunrise-clouds-fog-39553

Toksyczne powietrze w Rudzie Śląskiej? Władze milczą

Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/toksyczne_powietrze_w_rudzie_slaskiej_wladze_milcza_354229.html