Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Ruda Śląska dnia 24.06.2010 r.

Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

I Ochrony Środowiska


Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ul. SZYB WALENTY

UWAGI:

– nie zgadzamy się z lokalizacją, gdyż w metodzie wielokryterialnej najlepiej wypadła lokalizacja w Dąbrowie Górniczej. Nie zgadzamy się na lokalizację przy Szybie Walenty, bo spalarnia śmieci będzie ulokowana 800 metrów od osiedla Ruda 1. Na terenie GZM napewno istnieją lokalizacje położone dalej od osiedli mieszkaniowych.

Nie zgadzamy się też na tą lokalizację, bo zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego w momencie gdy już było wiadomo, że ma tu powstać spalarnia!

– uważamy, że informacja o konsultacjach społecznych nie dotarła do mieszkańców w sposób odpowiedni, godziny konsultacji społecznych nie pozwoliły wziąć w nich udział osobom pracującym do godzin późniejszych jak godzina 17.00. Rozprawa administracyjna nie odbyła się w dzielnicy Ruda 1, co ograniczyło nam prawo w jej uczestnictwie .

–  uważamy, że Prezydent Miasta Knurowa nie jest organem BEZSTRONNYM. Ruda Śląska wywozi śmieci do Knurowa więc w interesie Miasta Knurów jest wybudować spalarnię w Rudzie Śląskiej, co zwiększy żywotność mieszczącego się składowiska w Knurowie. Na stronie Miasta Knurów nie można do dnia dzisiejszego odczytać protokołu z rozprawy, bo wyskakuje komunikat o błędzie!

– uważamy, że raport  sporządzony dla Miasta Ruda Śląska jest podobny, jak te dla innych miast przygotowane przez firmę SOCOTEC.

– brak w raporcie obliczeń, warunkujących wysokość komina dla Spalarni odpadów w Rudzie Śląskiej ( w Wiedniu spalarnia przetwarza o połowę mniej odpadów niż planowana w Rudzie Śląskiej, a jej komin ma 170 m!!!!.)

–  brak określenia sposobu eliminacji przyjmowania do spalania odpadów niebezpiecznych.

–  brak danych o emisjach spowodowanych przez składowiska odpadów na terenie SPALARNI, w tym żużli i popiołów odpadowych.

–  brak informacji dotyczących miejsca składowania scalonych popiołów, stanowiących odpady niebezpieczne wobec braku tych składowisk na terenie ZTPOK
i Rudy Śląskiej.

– brak porównania i wyczerpującej analizy INNYCH wariantów inwestycji gdyż zawarte na str. 89 raportu, porównanie dotyczy teoretycznych technologii, w tym także MBT i to w wersji najsłabszej i z pominięciem porównań emisji.

– analiza wariantów nie obejmuje zagadnienia transportu odpadów poprocesowych i ich składowania, tym bardziej wpływu tych odpadów na środowisko.

– brak lub „świadome przemilczenie” porównania „toksyczności” odpadów z MBT do odpadów ze spalarni.

– brak analiz i porównania innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów rozwiązań alternatywnych.

– Raport pomija analizę porównawczą kosztów budowy spalarni i eksploatacji inwestycji w poszczególnych wariantowo ocenianych lokalizacjach.

WNIOSKI:

WNOSIMY O  ZMIANĘ LOKALIZACJI ZTPOK z ulicy Szyb Walenty i rozpatrzenie innej lokalizacji jako miejsca inwestycji.