Uwagi do Raportu OOŚ budowy spalarni odpadów w Rudzie Śląskiej na terenie ŚPP

Tomasz Wollny, STE-Silesia.org w dniu 24 czerwca 2010

Plik z uwagami zawiera 16 stron szczegółowego opisu, dostępne do pobrania na dole strony. Prezentujemy tutaj skrócony spis uwag i wniosków:

1. Brak wyliczenia emisji mikropyłu PM 2,5 (2,5 μm)

2. Brak odniesienia Raportu do dokumentów i baz danych oceny stanu jakości powietrza na terenie Aglomeracji Górnośląskiej

3. Brak odniesienia do danych zawartych w E-PRTR

4. Nieprawidłowe wyliczenia wartości maksymalnej stężeń oraz emisji liniowej

5. Błędy w opisie systemów mechaniczno-biologicznych jako racjonalnego wariantu alternatywnego

6. Błędne uzasadnienie wybranego wariantu technologicznego spalarni

7. Brak badań hydrologicznych i geologicznych

8. Brak opisu konsultacji społecznych

9. Ilość substancji niebezpiecznych

10. Brak wyliczeń dla oddziaływania transgranicznego

Pełna wersja dostępna w pliku PDF – Uwagi do raportu OOŚ