Raport o oddziaływaniu na środowisko – II wersja – sierpień 2010

Poniżej można pobrać wszystkie dokumenty związane z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

II wersja – sierpień 2010