Petycja do władz 2010

Nie bądź bierny, dołącz do nas. Wystarczy, że wydrukujesz listę i zbierzesz podpisy 10, 15, 20 nie ma znaczenia, dla nas każdy podpis jest ważny. Następnie skontaktuj się z nami w celu przekazania listy. Czekamy na wszystkich, którzy nie chcą spalarni w swoim mieście.

Ruda Śląska dnia 25.05.2010 r.

Do Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Do Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska

Do Radnych Miasta Rudy Śląskiej

Petycja przeciwko lokalizacji Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty.

My niżej podpisani mieszkańcy miast Ruda Śląska oraz Zabrza a w szczególności dzielnic Ruda Południowa oraz Zaborze wyrażamy stanowczy sprzeciw na lokalizację spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty. Nie chcemy aby śmieci z całej aglomeracji śląskiej burzliwie nazwanej Związkiem Metropolitarnym „Silesia” były zwożone i spalane w bliskim otoczeniu naszych domostw.

Nie chcemy obserwować z okien naszych mieszkań wydobywającego się dymu spalanych śmieci. Nie chcemy czuć fetoru składowanych odpadów a  doświadczenia które mamy z PUK przy ul. Kokotek są tego dobitnym dowodem. Nie chcemy aby w najbliższej naszej okolicy powstawały silnie trujące żużle i popioły które są efektem palonych odpadów a które zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców.  Nie chcemy aby samochody ciężarowe dowożące do spalarni odpady paraliżowały ruch drogowy w obrębie naszej dzielnicy oraz niszczyły infrastrukturę drogową.

Jesteśmy przekonani że obecność spalarni w naszej dzielnicy doprowadzi do spadku wartości naszych mieszkań i nieruchomości oraz wpłynie na ich atrakcyjność w razie zamiany lub sprzedaży.

Ponadto jesteśmy zbulwersowani sposobem kontaktu włodarzy naszego miasta w tej konkretnej sprawie. Jako dowód możemy przytoczyć przykład iż informacje o zebraniu konsultacyjno – informacyjnym mającym odbyć się w dniu 13.04.2010 r. nie dotarły do mieszkańców naszej dzielnicy czego dowodem była bardzo niska frekwencja na tym spotkaniu (około 30 mieszkańców).  O mającym się odbyć spotkaniu w dniu 25.05.2010 r. zostaliśmy poinformowani zaledwie dwa dni przed spotkaniem tj. w niedzielę na mszy w kościele. Zastanawiające jest jak włodarze poinformowali mieszkańców którzy nie chodzą do kościoła oraz nie posiadają dostępu do Internetu ? Czy takie postępowanie jest celowe ?

W związku z powyższym my mieszkańcy dzielnicy Ruda Południowa oraz Zaborze domagamy się w tak ważnej dla naszego życia i zdrowia sprawie o przeprowadzenie referendum dotyczącego zgody mieszkańców na budowę spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty.

W dalszym ciągu zbieramy podpisy pod petycją, dlatego wszystkie osoby chcące wyrazić swój sprzeciw prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.