Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2010r. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego we wniosku pn. „ Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej, Urząd Miasta Knurów 29 listopada 2010r. wydał środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia.

Decyzja Środowiskowa do pobrania w PDF