Dokumentacja z postępowania

Dokumentacja z postępowania ws. spalarni śmieci (ekologicznego centrum recyklingu) zlokalizowanej przy DTŚ w dzielnicy Ruda 1

ROS_ECOE_Ruda_Slaska_kwiecien_2016_rev01(1)

1.Plan zagospodarowania terenu projektowanej Inwestycji

2.Schemat projektowanej Inwestycji

3.Tlo zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (w formie elektronicznej)

4.1. Dane i wyniki obliczen

5.1.1.Model obliczeniowy (w formie elektronicznej)

5.1.2.Dane wejsciowe

5.2.1.Wyniki obliczen (w formie elektronicznej)

5.2.4.Oddzialywanie akustyczne ÔÇô mapa – pora dzienna

5.2.5.Oddzialywanie akustyczne ÔÇô mapa – pora nocna

6.Analiza BAT