Gospodarka odpadami w Wiedniu to nie tylko „spalarnia w centrum miasta”

0

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 20-07-2016

Tagi: , ,

„Spalarnie są dobre, bo w Wiedniu znajduje się spalarnia w centrum miasta” – to jest argument, z którym nagminnie się spotykamy. Jak wygląda gospodarka odpadami w Wiedniu? Czy to tylko spalarnia?

Zapraszamy do obejrzenia 6 odcinku cyklu „Milion ton śmieci”, w którym pokazany został rozwinięty system segregacji odpadów u źródła i świetnie zorganizowaną „odpadową” edukację i informację. Zobaczymy jak funkcjonują mobilne punkty odbioru odpadów problemowych takich jak m.in. zużyty sprzęt AGD oraz przestarzały olej jadalny, pojemniki po dezodorantach i lakierach. Poznamy doskonale rozwinięty system przetwarzania odpadów organicznych. Z odpadów zielonych powstaje ogrodniczy kompost, który mieszkańcy Wiednia mogą odbierać za darmo w miejskich centrach recyklingu. Oprócz tego z kompostu wytwarza się wysokiej jakości, ziemię ogrodniczą — jest dostępna w całym mieście, odpłatnie, ale bardzo tanio.

Ponadto zaprezentowany zostanie zakład przetwarzania elektrośmieci i odpadów metalowych. Dzięki zaawansowanym technologiom i pomysłowym urządzeniom z tej frakcji odpadów odzyskuje się praktycznie wszystko, łącznie z metalami szlachetnymi, w tym złotem.

Na koniec przeniesiemy się do wiedeńskiego bazaru odpadowego czyli sklepu, w którym można kupić rzeczy wyrzucone do śmieci. UE podobnie jak odzyskiwanie surowców wtórnych kładzie szczególny nacisk na powtórne wykorzystanie odpadów. Wszystkie artykuły są w dobrym stanie. Spokojnie można je przeznaczyć do ponownego użycia. Markowa wieża hi-fi z zestawem głośników kosztuje tu 30 euro. W dodatku ma roczną gwarancję wystawioną przez techników z działu gospodarki odpadami.

10 argumentów przeciwko budowie spalarni odpadów w Polsce

0

Opublikował | Znajduje się w Zagrożenia | Dnia 20-07-2016

Tagi: ,

1. Spalarnie odpadów: nie da się uniknąć wysypisk.

Najczęściej przytaczanym argumentem za budową spalarni jest ten, iż spalanie powoduje zmniejszenie objętości odpadów o 90%. Dzięki temu przedłuża się okres eksploatacji wysypisk, bowiem trafia na nie znacznie mniejsza ilość odpadów.

Jednak te magiczne „90%” dotyczy tylko objętości (a nie masy) odpadów wchodzących do spalarni i wychodzących z niej w postaci popiołu. Nie dotyczy natomiast całego strumienia wytwarzanych odpadów komunalnych. Wynika to stąd iż:

  • nie wszystkie odpady trafiają do spalarni – np. gruz, odpady metalowe i wielkogabarytowe, szkło – zwykle jest to ponad 20%; w przypadku odpadów krajowych najczęściej znacznie więcej – powyżej 40%;
  • spalarnia nie pracuje przez pełne 365 dni w roku – konieczne są przerwy na przeglądy, remonty lub z powodu awarii;
  • powszechnie stosowane jest zgniatanie odpadów trafiających na wysypisko.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki to okaże się, iż faktyczna objętość odpadów redukowana dzięki funkcjonowaniu spalarni zawiera się w granicach 50-70%. Tym samym, oszczędność miejsca na wysypisku wynosi od 2 do 3 razy, a nie 10-krotnie więcej, jak starają się to reklamować rzecznicy budowy spalarni. (W przeliczaniu na masę ta relacja wygląda jeszcze gorzej.)

Czytaj całość artykułu »

Spalarnia śmieci to nie ekologiczne centrum odzysku energii

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 06-07-2016

Tagi: , ,

Drodzy Mieszkańcy, w związku z ze złożeniem przez Inwestora spółkę ENERIS sp. z o.o w Urzędzie Miasta Ruda Śląska wniosku o wszczęcie postępowania środowiskowego w sprawie wybudowania spalarni odpadów komunalnych oraz osuszonych osadów ściekowych na działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową, a Chebziem, Stowarzyszenie Rudzianie Razem w imieniu swoim i mieszkańców przeciwnych inwestycji złożyło petycję do Władz Miasta Ruda Śląska o podjęcie działań, które uniemożliwią powstanie tego zakładu w odległości ok. 500 metrów od w/w dzielnic.

Poniżej zamieszczamy treść petycji, listę do zbierania przez Was podpisów osób które sprzeciwiają się tej inwestycji, a także link do składania podpisu pod petycją przez internet. Ponadto możecie pobierać z naszej strony plakaty/ulotki, które prosimy rozpropagować wśród sąsiadów i znajomych na w/w osiedlach w celu poinformowania mieszkańców o planowanej inwestycji.

Proszę też pamiętać że każdy podpis ma znaczenie – każdy głos sprzeciwu daje nam większe możliwości. Dla osób zainteresowanych dokumentacją złożoną przez inwestora udostępniamy raport oddziaływania na środowisko, który został złożony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przez inwestora i na jego podstawie zostanie wydana zgoda bądź decyzja odmowna. Prosimy też o wsparcie i zapoznanie się z tematem naszych sympatyków !

Petycja przeciwko spalarni

Plakat informujacy o spalarni

Lista do zbierania podpisow