Światowy Dzień Protestu Przeciwko Spalarniom Śmieci

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-11-2010

Tagi: , , ,

Światowy Dzień Protestu Przeciwko Spalarniom Śmieci

1 grudnia 2010 roku na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Protestu Przeciwko Spalarniom Śmieci. Wydarzenie to organizowane jest przez Globalny Sojusz Alternatyw dla Spalarni Śmieci GAIA, którego jesteśmy od niedawna członkami. Obchody dnia przeciwników spalarni śmieci odbędą się już po raz dziewiąty.

Czytaj całość artykułu »

Międzynarodowa współpraca rozpoczęta

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 04-11-2010

Tagi: , , , ,

Global Anti-Incinerator Alliance; Global Alliance for Incinerator Alternatives

Z nieukrywaną radością chcemy dzisiaj przekazać Wam tą informację. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia nas – stowarzyszenia „Rudzianie Razem” do międzynarodowej organizacji działającej na rzecz promocji właściwych sposobów gospodarki odpadami – bez spalarni śmieci. 

GAIA – Global Anti-Incinerator Alliance; Global Alliance for Incinerator Alternatives (tłum. Globalny Sojusz Przeciwko Termicznemu Utylizowaniu Odpadów; Globalny Sojusz Alternatyw dla Spalarni Śmieci) to organizacja skupiająca ponad 500 stowarzyszeń oraz grup społecznych z 82 krajów świata

Czytaj całość artykułu »

Kiełbasa przedwyborcza Prezydenta Andrzeja Stani

0

Opublikował | Znajduje się w Spotkania z władzami | Dnia 30-11-2010

Tagi: , , , , , ,

Debata prezydencka w pierwszej turze wyborów pokazała nam, co aktualny Prezydent jest w stanie obiecać, aby tylko uzyskać poparcie. 17 listopada usłyszeliśmy od Prezydenta Andrzeja Stani, że nie będzie spalarni bez zgody społeczeństwa. Zapewnienia te jednak w żaden sposób nie odnoszą się do trwającej w tej sprawie od dwóch lat procedury.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji dla Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych rozpoczęto ponad dwa lata temu. W październiku 2008 zawarto porozumienie pomiędzy Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W porozumieniu tym wyznaczono datę zakończenia prac nad dokumentacją i zarazem ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla spalarni śmieci, który miał przypaść na 31 marca 2010 r.

Jednakże okres ten okazał się niewystarczający. Lakonicznie tłumacząc się zagubieniem korespondencji GZM wnosił dwukrotnie o przedłużenie terminu. Ostatecznie kompletną dokumentację miał złożyć do 31 października. Do tego dnia jednak nie uzyskano decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej spalarni śmieci, najważniejszego dokumentu, od którego zależało otrzymanie 600 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej. Oznacza to, że szansa na całość dotacji dla GZM, który działa pod przewodnictwem Andrzeja Stani praktycznie została zaprzepaszczona.

Czytaj całość artykułu »

Wiadomości Rudzkie o przeciwnikach Spalarni

2

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 19-11-2010

Tagi:

Zamieszczam dla Was sprostowanie jakie wystosowałam do Wiadomości Rudzkich na ich dość opiniotwórczy artykuł, który również umieszczam. Pozdrawiam i życzę miłej lektury.

Ruda Śląska dn. 04.11.2010 r.

Anna Łukaszczyk
Stowarzyszenie Rudzianie Razem

Redaktor Naczelny
Wiadomości Rudzkich
Tadeusz Piątkowski

 Na podstawie art. 31 i 32 Prawa Prasowego uprzejmie proszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Kłamstwo powtarzane w kółko staje się prawdą objawioną”, autorstwa Roberta Dłucik, wydrukowanego w Wiadomości Rudzkich w dniu 20.10.2010 r.,

Nawiązując do materiału prasowego pt.
„Kłamstwo powtarzane w kółko staje się prawdą objawioną” informuję jako przedstawicielka Stowarzyszenia „Rudzianie Razem”, że nieprawdą jest jakoby w wyniku procesu spalania odpadów komunalnych powstawały żużle i popioły paleniskowe o kodzie 19 01 12, które nie są odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w Rudzie Śląskiej, żużle będą mogły zostać zaliczone do grupy 19 01 12 dopiero po sześciu tygodniach od spalenia, w czasie których będą poddawane przeróbce w hali waloryzacji żużla. Żużle niezwaloryzowane są traktowane jako odpad niebezpieczny o kodzie 19 01 11, co oznacza że na terenie spalarni będą na bieżąco składowane odpady niebezpieczne o masie około 20 000 ton. Nie prawdą jest również, że po spaleniu powstaje odpad, który może być wykorzystywany jako pełnowartościowy surowiec w budownictwie drogowym. Raport stanowi jasno, że żużle będą mogły zostać wykorzystane w budownictwie drogowym, tylko i wyłącznie po uzyskaniu specjalistycznych atestów, jednocześnie raport nie gwarantuje, że te atesty spalarnia spełni. Raport stwierdza, że w przypadku nie uzyskania atestów żużle będą składowane na składowiskach odpadów. Również w Austrii oraz Niemczech nie używa się żużla w budownictwie drogowym bowiem w krajach tych istnieje nakaz składowania żużli.

Nie prawdą jest również stwierdzenie, że bez realizacji co najmniej ośmiu spalarni nie mamy najmniejszych szans na spełnienie obowiązujących nas zobowiązań. Prawda jest taka, że w skali Polski osiem spalarni utylizowałoby około 20% wszystkich odpadów – co w żaden sposób nie chroni Polskiego Rządu przed sankcjami ze strony Unii Europejskiej. Z drugiej strony na Śląsku planuje się budowę spalarni dla 14 miast, które rocznie wytwarzają 700 tyś ton odpadów – z czego spalić się ich chce aż 75%. To kompletnie zdegraduje system selektywnej zbiórki odpadów i odzysku surowców wtórnych w naszym regionie.

Czytaj całość artykułu »

Pieniądze zostaną na śląsku – Tychy pokazują alternatywę

1

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 05-11-2010

Tagi: , , , ,

RDF

Kosztem blisko 110 mln zł w ciągu trzech lat w Tychach (Śląskie) powstanie zakład zagospodarowania odpadów komunalnych. Po jego uruchomieniu na miejscowe wysypisko trafi o połowę mniej śmieci niż obecnie. Zakład będzie też produkował prąd i ciepło.

Prawie dwie trzecie kosztów inwestycji (ponad 69 mln zł) pokryje dotacja z unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko”. W piątek inwestor – Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energii Odnawialnej Master – podpisze umowę o dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według prezesa spółki Marka Mrówczyńskiego, zakład – największy taki na Śląsku – będzie należał do najnowocześniejszych tego typu w Polsce. Rocznie przerobi ok. 70 tys. ton odpadów komunalnych z ponad 130-tysięcznych Tychów i siedmiu okolicznych gmin, zamieszkanych przez kolejne ponad 60 tys. osób.

Obiekt, którego budowa ruszy w przyszłym roku, powstanie na trzyhektarowym terenie w pobliżu obecnego wysypiska śmieci. Trafiające tam odpady będą dzielone na surowcowe, czyli nadające się do recyklingu, energetyczne (do produkcji paliwa dla energetyki, tzw. RDF) oraz biodegradowalne, które będą fermentować, aby powstał metan. Z tego gazu powstaną prąd i ciepło.

Czytaj całość artykułu »