Nieudane inwestycje w Rudzie Śląskiej

1

Opublikował | Znajduje się w Zagrożenia | Dnia 21-06-2010

Tagi: , , ,

Wspaniały projekt, supernowoczesna technologia i wysokie normy bezpieczeństwa to atuty spalarni śmieci.

Problem w tym, że taka właśnie ma być zbudowana. A wykonawstwo i kierowanie inwestycjami w Rudzie tego nie gwarantują. ISPA. Największa jak dotąd inwestycja w mieście ciągnie się ponad 9 lat. Powinna być zakończona w 2006. Dziesiątki małych przekrętów, ciche zmiany projektów i głośne wywalanie głównych wykonawców. Do tego kilka unieważnionych przetargów. Po cichu kolektor sanitarny staje się ogólnospławnym, a ścieki nie trafiają w całości do oczyszczalni. O zamianach materiałów (na te gorsze) nie muszę wspominać. Mało? Warto zauważyć, że inwestycja dofinansowywana przez Unię i wszyscy drżą czy urzędnicy Unii oprą się na sfałszowanej dokumentacji czy pójdą w teren zobaczyć. Czy pisać o OTTI? 7 lat, miliony utopione w błoto, zerwane dwie umowy z partnerami, którym wypłaciliśmy odszkodowania. Basen na Orzegowie czy setki małych (świątki przyuliczne) inwestycji nieudanych, pomimo wspaniałych projektów. W mieście jest przepaść pomiędzy pomysłami a wykonawstwem. I to widzimy na każdej ulicy.

Czytaj całość artykułu »

Proponujemy alternatywę – wzór do naśladowania, tańszy, ekologiczny i z daleka od zabudowań

7

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 20-06-2010

Tagi: , , ,

Komisja Europejska przyznała samorządowi Radomia dotację na realizację projektu kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. Jednocześnie członkowie komisji uznali ekologiczny program Radomia za najlepszy w Polsce, doceniając tym samym ogromny wkład ludzi przygotowujących projekt i kompletujących dokumentację.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych został oficjalnie otwarty, poświęcony i zwiedzony przez tłumy gości.

Czytaj całość artykułu »

Brak chęci informowania społeczeństwa – sprostowanie do artykułu z Dziennika Zachodniego

13

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-06-2010

Tagi: , , ,

Po pierwsze Mieszkańcy Rudy Śląskiej w dniu 25.05.2010 r., pokazali, że emocjonują się i to bardzo powstaniem spalarni śmieci, co też było opisane w Wiadomościach Rudzkich.

Faktycznie nie zabrakło przedstawicieli Knurowa, którzy przewodniczyli rozprawie, ale zdecydowanie zabrakło Radnych Rudy Śląskiej, a ci którzy przybyli nie włączyli się do rozprawy, bo 2 głosów Radnych nie można uznać jako czynny udział w dyskusji SAMORZĄDU RUDZKIEGO!! Radni, jak widać nie są zainteresowani tą inwestycją, podjęli uchwałę i już! Nie prowadzą konsultacji społecznych, nie przeprowadzają lokalnie kampanii informacyjnej, nie piszą Interpelacji w tak ważnej kwestii! Ważniejsze są dla nich kostki brukowe, kratki ściekowe, ale już nie Zakład Utylizacji Odpadów, największy jaki ma powstać w Polsce.

Ta grupka społeczna o której jest mowa, wykazała, iż z własnej inicjatywy w 4 dni zebrali 564 podpisy od mieszkańców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw przeciwko lokalizacji budowy. Właśnie ta grupka mieszkańców poinformowała Prezydenta Miasta Knurowa, że z premedytacją nie podjęła działań informacyjnych społeczeństwo, żeby wykazać, iż tylko dzięki inicjatywie zaledwie 6 mieszkańców osiedla Ruda Południowa na spotkanie 25.05.2010 r., przybyło 120 osób, które w sposób jasny i wyraźny przekazały swoje stanowisko. Bo gdyby nie ta grupka społeczna, konsultacje te zakończyłyby się fiaskiem i porażką GZM i UM. Jednakże nie dlatego, że mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza nie interesuje ten tak ważny problem, ale właśnie dlatego, że GZM oraz Magistrat pomimo próśb i apeli – nie zamierza i nie będzie przeprowadzał na terenie tych miast kampanii informacyjnej, gdyż zgodnie z procedurą wystarczające jest wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych przy UM i na stronie BIP UM i GZM.

Czytaj całość artykułu »

Artykuł w Dzienniku Zachodnim – dość stronniczy

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-06-2010

Tagi: , , ,

Mieszkańcy Rudy Śląskiej pokazali, że niespecjalnie emocjonują się planowaną budową w ich mieście spalarni śmieci. Wczorajsza rozprawa administracyjna miała być okazją do zapoznania się z projektem inwestycji, a także zapytania autorów tego pomysłu o ewentualne skutki takiej instalacji dla środowiska.

Wzmianka o naszej stronie w portalu twojaruda.pl

5

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 15-06-2010

Tagi: , ,

Według naukowców, Ruda Śląska jest idealnym miejscem na budowę spalarni śmieci dla Metropolii Silesia. Jednak czy tu powstanie zależy w największym stopniu już nie od ekspertów, ale od samych mieszkańców. A z ich zgodą może być problem. 17 czerwca w MCK odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca lokalizacji spalarni – przyjść i wyrazić opinię może każdy zainteresowany[…]

Czytaj całość artykułu »