Kolejna decyzja w sprawie spalarni została uchylona!

0

Opublikował | Znajduje się w Bez kategorii | Dnia 09-12-2020

Prezydent Miasta Ruda Śląska po raz kolejny wydał decyzję pozytywną dla spalarni odpadów i osadów ściekowych i po raz kolejny uczynił to z naruszeniem przepisów postępowania!

Jak wykazało Samorządowe Kolegium Odwoławcze – organ nadrzędny, miasto wydało tą decyzję w oparciu o niekompletny materiał dowodowy z naruszeniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz z naruszeniem przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bez żadnej analizy finansowej potencjalnego inwestora oraz bez analizy zasięgu wpływu tej instalacji na środowisko!!

Po przeanalizowaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które po raz kolejny uchyliło decyzję w sprawie spalarni Eneris nasuwa się coraz więcej pytań i wątpliwości o bezstronność organu – jakim jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Miasto już w poprzednio uchylonej przez SKO decyzji dla tego prywatnego inwestora dostało wytyczne, że nie może być organem i nie może wydać decyzji dla tej spalarni. Po chyleniu pierwszej decyzji miaasta i ponownego przekazania sprawy, Prezydent Miasta Ruda Śląska nie wystąpił zgodnie z wytycznymi SKO, do organu nadrzędnego o wyznaczenie innego organu – miasta do wydania decyzji w tej sprawie!

Pytania jakie się nasuwają – to czy to z obawy o to, że inne miasto po analizie dokumentów dostrzegłoby od razu uchybienia inwestora? Nie były one drobne- bo de facto brakowało m.in. odpisów głównych specjalistów pod złożonymi przez inwestora dokumentami!

Prezydent Miasta Ruda Śląska, wbrew stanowisku organu nadrzędnego nie złożył takiego wniosku o zmianę organu, podjął się ponownie sam wydania decyzji i ponownie naruszył przepisy postępowania!!!

Pomimo niespełnienia przez inwestora wymagań formalnych dokumentu jakim jest najważniejszy dokument w tej procedurze tj., raport oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Ruda Śląska nie zobligował inwestora do usunięcia braków!

To jest ewenement na skalę krajową i pokazuje dobitnie, że miasto nie dba o interes mieszkańców tylko o interes inwestora – brak w dokumentacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, które ma podjąć się budowy wartego wiele milionów zakładu, który w ustawie został zakwalifikowany jako potencjalnie mogący znacząco wpłynąć negatywnie na środowisko!

Raportujemy odory dochodzące z Przedsiębiorstwa Toensmeier

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy, Zagrożenia | Dnia 13-09-2016

Tagi: , ,

DO:

Urząd Miasta Ruda Śląska
Pl. Jana Pawła II 6
41-700 Ruda Śląska

WNIOSKODAWCA:

Stowarzyszenie Rudzianie Razem

WNIOSEK:

o podjęcie stosownych działań

W związku zaalarmowaniem przez mieszkańców Stowarzyszenia Rudzianie Razem o problemie odorów wydobywających się z Przedsiębiorstwa Toensmeier przy ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, które znacznie się nasiliły w okresie od 5 września informujemy, że członkowie Stowarzyszenia przez cały weekend przemieszczali się w okolicy przedsiębiorstwa oraz po osiedlu i potwierdzamy, że ODORY są odczuwalne od Ulicy Słowiańskiej poprzez Wawelską, Szyb Powietrzny, Magazynową, aż do Norwida.

Wnioskujemy o stanowcze i pilne działania, bowiem ODÓR przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, a w godzinach wieczornych jest wręcz nie do zniesienia. Ponadto wnioskujemy o informację czy w ostatnim czasie były przeprowadzane kontrole w/w przedsiębiorstwa, a jeżeli nie wnosimy o przeprowadzenie kontroli najlepiej w poniedziałek w godzinach wczesnoporannych (bowiem przez weekend ODORY nasilają się znacznie) i informację czy przedsiębioraca poszerzył swoją działalność bądź ją zmodyfikował i czy uciążliwości będą miały charakter dłuższy, czy jest to problem wynikający może z jakiejś awarii na terenie przedsiębiorstwa. Ponadto informujemy, że przez okres wakacji zdarzały się pojedyncze dni w okolicach weekendu, gdzie również nad osiedlem unosił się intensywny smród, jednak były to max 2 dni z rzędu, teraz sytuacja trwa już tydzień! Wobec powyższego w imieniu mieszkańców oraz Stowarzyszenia wnosimy o szybką reakcję.

Ruda Śląska dnia 12.09.2016 r.

Program BBC o spalarniach przetłumaczony na polski

0

Opublikował | Znajduje się w A co w innych miastach? | Dnia 09-12-2010

Tagi: , , , ,

W zeszłym tygodniu obiecaliśmy, że przetłumaczymy materiał na temat splalarni śmieci w Wielkiej Brytanii i oto on.

Program wyemitowany 1 grudnia na antenie angielskiego BBC, pokazuje w demaskatorski sposób postępowanie i argumenty lobbystów spalarniowych. Ciekawe jest to, że zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce używają tych samych argumentów. Jest jedna różnica – w Anglii tamtejsze samorządy nie dają się nabrać na tanie chwyty i po koleji odrzucają projekty budowy nowych spalarni śmieci, na rzecz zwiększenia nacisku na recykling i odzysk odpadów. W Polsce widocznie nasi urzędnicy wolą grzecznie słuchać co im proponują firmy produkujące spalarnie śmieci.

Zapraszam (ponownie) do obejrzenia materiału, już z polskimi napisami.

 

Światowy Dzień Protestu Przeciwko Spalarniom Śmieci

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-11-2010

Tagi: , , ,

Światowy Dzień Protestu Przeciwko Spalarniom Śmieci

1 grudnia 2010 roku na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Protestu Przeciwko Spalarniom Śmieci. Wydarzenie to organizowane jest przez Globalny Sojusz Alternatyw dla Spalarni Śmieci GAIA, którego jesteśmy od niedawna członkami. Obchody dnia przeciwników spalarni śmieci odbędą się już po raz dziewiąty.

Czytaj całość artykułu »

Stowarzyszenie „Rudzianie Razem”

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 18-09-2010

Tagi: , , ,

Dzisiaj uruchomiliśmy stronę internetową naszego stowarzyszenia „Rudzianie Razem”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na adres:

www.rudzianierazem.pl

O stowarzyszeniu wspominaliśmy już przy okazji wcześniejszych artykułów, gdy było ono w fazie rejestracji.

Głównym celem Stowarzyszenia Rudzianie Razem jest uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym budowy Rudzkiej spalarni śmieci. W minioną środę odebraliśmy pismo z Urzędu Miasta z postanowieniem o dopuszczeniu naszego stowarzyszenia do udziału w tym właśnie postępowaniu.

Od teraz jesteśmy Stroną postępowania i w imieniu mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy obawiają się tej inwestycji możemy legalnie domagać się zmiany lokalizacji spalarni śmieci, czy ewentualnych rekompensat dla mieszkańców.

Na koniec chcę zaznaczyć, że nasz Prezydent – Andrzej Stania, nie przyczynił się w żadnym stopniu do powstania naszego stowarzyszenia. Piszę o tym, bo już dwukrotnie – na debacie telewizyjnej w SferaTV oraz podczas ostatniej debaty w Urzędzie Miasta, Prezydent Stania próbował się „przymilać”, jakoby to On niezmiernie pomógł nam przy tworzeniu stowarzyszenia. Żenada Panie Prezydencie!