8 spalarni odpadów w aglomeracji śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 20-01-2018

Na ukończeniu Fortum Zabrze, dwie spalarnie w Rudzie Śląskiej przechodzą właśnie ścieżkę administracyjną.

Spalarnia Eneris i uchylenie decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej przez organ nadrzędny tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach odbiła się szerokim echem.

Czemu Kolegium uchyliło decyzję na tą spalarnię?

Miasto Ruda Śląska, jak czytamy w orzeczeniu dopuściło się naruszenia prawa, jak się okazuje większość tych uchybień podniosło w swoim odwołaniu Stowarzyszenie Rudzianie Razem wykazując przede wszystkim, że negatywny zasięg inwestycji, która miałaby spalać 120 tys ton odpadów rocznie z 80 kominem nie może zamknąć się w granicach działki.

Jak się okazuje specjaliści z Urzędu Miasta i wydający tą decyzję Wice Prezydent Krzysztof Mejer właśnie w ten sposób wyznaczyli negatywny zasięg, pomimo, iż nawet inwestor wskazał szersze negatywne oddziaływanie.

O decyzji i niezadowoleniu mieszkańców możecie Państwo posłuchać w załączonym materiale zrealizowanym przez info.Zabrze:

 

 

Decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca spalarni odpadów i osuszonych osadów ściekowych przy DTŚ, została wydana z naruszeniem prawa

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 19-01-2018

Decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca spalarni odpadów i osuszonych osadów ściekowych przy DTŚ, została wydana z naruszeniem prawa – orzekło po odwołaniach Stowarzyszenia Rudzianie Razem oraz Towarzystwa na Rzecz Ziemi – Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Jak wykazuje Stowarzyszenie Rudzianie Razem – nie mogło być inaczej,

Poniżej przedstawiamy materiał zrealizowany przez Sfera TV.
http://www.sferatv.pl/aktualnosci/ruda-slaska/18136-spalarnia-decyzja-srodowiskowa-uchylona

Kuriozalna decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca prywatnej spalarni w Rudzie Śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 19-01-2018

Kuriozalna decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca prywatnej spalarni w Rudzie Śląskiej.

Urząd Miasta, jak wynika z orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego pomniejszył negatywny zasięg oddziaływania spalarni!

W decyzji określono mniejszy zasięg niż to wynika z dokumentów przedstawionych przez Inwestora, co zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwalifikuje się do uchylenia decyzji w całości i przeprowadzeniem całego postępowania po raz drugi.

Jak czytamy w orzeczeniu SKO:

„Organ pierwszej instancji (tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska) naruszył uprawnienia szeregu właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia do udziału w toczącym się postępowaniu. Spowodowane zostało to błędnym ustaleniem zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia”

(…) Organ pierwszej instancji będzie zatem zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie i ustalić prawidłowo krąg stron przedmiotowego postępowania, a następnie zapewnić im czynny udział w postępowaniu.

Nieprawidłowe określenie kręgu stron postępowania stanowi KWALIFIKOWANĄ wadę”

https://katowice.tvp.pl/35522701/mieszkancy-kontra-urzednicy-nie-dla-spalarni-odpadow-w-rudzie-slaskiej

Spalarnia odpadów nie powstanie jednak w Rudzie Śląskiej?

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-01-2018

Rozwojowi zdarzeń nie dziwią się przedstawiciele Stowarzyszenia Rudzianie Razem, które odwołało się do SKO.

– […] nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo bitwa dalej będzie się toczyć, mamy może pierwszą jakąś wygraną i jest z tego satysfakcja, ale przeraża nas to, że my musimy walczyć o dobro mieszkańców na poziomie Katowic, bo władze naszego miasta nie dbają o nasze interesy – mówi Anna Łukaszczyk, Stowarzyszenie Rudzianie Razem.

Nie sposób pominąć wyjaśnień Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera, który uważa, jak wynika z materiału umieszczonego poniżej, że inwestycja jest bezpieczna.

Jednak jak wykazało w swoim orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Urząd Miasta w decyzji nawet nie zakreślił prawidłowo obszaru negatywnego oddziaływania spalarni w postępowaniu, które przypominamy było prowadzone w urzędzie przez 1,5 roku, co też od początku wykazuje również Stowarzyszenie Rudzianie Razem.

Bowiem jak czytamy w orzeczeniu Kolegium:

„Organ pierwszej instancji (tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska) naruszył uprawnienia szeregu właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia do udziału w toczącym się postępowaniu. Spowodowane zostało to błędnym ustaleniem zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia

(…) Organ pierwszej instancji będzie zatem zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie i ustalić prawidłowo krąg stron przedmiotowego postępowania, a następnie zapewnić im czynny udział w postępowaniu.

Nieprawidłowe określenie kręgu stron postępowania stanowi KWALIFIKOWANĄ wadę”

https://tvs.pl/informacje/spalarnia-odpadow-powstanie-jednak-rudzie-slaskiej/

 

Liczne wady w wydanej decyzji środowiskowej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-01-2018

Liczne wady w wydanej przez Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera decyzji środowiskowej, spowodowały, że po odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Stowarzyszenie Rudzianie Razem – decyzja została uchylona i przekazana ponownie do rozpoznania.

Zauważyć należy, że Urząd Miasta pomniejszył negatywny zasięg planowanej spalarni, ale również jak czytamy w poniższym artykule nikt z magistratu nie reprezentował mieszkańców miasta Ruda Śląska, a przypomnijmy sprzeciw pod petycją dotyczącą lokowania tej inwestycji w naszym mieście podpisało ponad 3000 mieszkańców:

Gmina Ruda Śląska nie otrzymała statusu strony w sprawie – tym samym pominięto zdanie ponad 140 tys. mieszkańców.  – To kuriozalna sytuacja. W naszej ocenie organ nie był bezstronny. Zadbał tylko i wyłącznie o interesy inwestora, zapominając, że Prezydent Miasta powołany jest do reprezentowania mieszkańców  – oceniają przedstawiciele stowarzyszenia „Rudzianie Razem”. Naruszenia dotyczyły także wąskiego kręgu osób, jakie organ uznał za strony – jak zauważyło SKO z akt sprawy nie wynika, w jaki sposób organ ustalił strony postępowania, co stanowi kwalifikowaną wadę procesową.