29 listopada wydano Decyzję Środowiskową

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy | Dnia 24-01-2011

Tagi: , , , ,

W dniu 29.11.2010 r. wydana została przez Urząd Miasta Knurów Decyzja Środowiskowa dotycząca budowy spalarni śmieci, która rocznie spalać ma 500.000 ton odpadów. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę żadna mniejsza, lokalna instalacja.

Decyzja Środowiskowa

Ze wszystkich uwag  jakie zostały wniesione w całym postępowaniu – tylko dwa postulaty „społeczeństwa” zostały uwzględnione – oba zostały złożone przez Stowarzyszenie Rudzianie Razem, a dotyczą:

  1. Godzin dojazdu śmieciarek – zmieniono z 7:00-22:00 na 7:00-20:00
  2. Postanowiono opracować dokumentację hydrogeologiczną terenu planowanego przedsięwzięcia, a jej wyniki uwzględnić w projekcie budowlanym.

[Czy czytałeś już: Program BBC o spalarniach ?]

W decyzji przyznano, że faktycznie teren na którym ma być zlokalizowana spalarnia „posiada trudne i złożone warunki gruntowe zaliczane do III kategorii geotechnicznej. Powyższa kwalifikacja skutkuje koniecznością opracowania geotechnicznych warunków posadowienia w formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej”.

Uważamy za nie zrozumiałe i nie ekonomiczne zapisy ujęte w decyzji, dotyczące tego terenu: „Głębokość wykopów, a także plan niwelacji terenu jest elementem projektu technicznego i będzie opracowany dopiero po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Pomimo, iż : „Teren został zrekultywowany poprzez nadsypanie, a nasypy są niekontrolowane i bardzo niejednorodne oraz na ogół słabo skonsolidowane i nie stanowią kwalifikowanego podłoża budowlanego. Powyższe przyczyni się zapewne do konieczności wymiany gruntu i usunięcia kilku warstw ziemi pod budowę samych budynków.”

Jak widać koszty inwestycji będą stale rosły. Czy nikt nie robi analiz ekonomicznych tego przedsięwzięcia?

Decyzja pogłębiła nasze uzasadnione obawy: „Aktualnie prowadzone są prace związane z likwidacją zapożarowania terenu – przewidziany termin zakończenia robót marzec 2011. Obszar likwidacji zapożarowania znajduje się w odległości ok. 400 m od przewidywanej lokalizacji ZTPOK”. Mimo że „obszary te nie posiadają bezpośredniego powiązania” – to uważamy, że takie ostateczne wnioski będzie można potwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badań hydrogeologicznych terenu.

Stowarzyszenie Rudzianie Razem w dniu 17.12.2010 r. złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od Decyzji Środowiskowej dla spalarni w Rudzie Śląskiej.

Decyzję Środowiskową możecie pobrać tutaj.

W następnym artykule zamieszczę podsumowanie odwołania od Decyzji Środowiskowej.

Komentarze są wyłączone.