Kolejna decyzja w sprawie spalarni została uchylona!

0

Opublikował | Znajduje się w Bez kategorii | Dnia 09-12-2020

Prezydent Miasta Ruda Śląska po raz kolejny wydał decyzję pozytywną dla spalarni odpadów i osadów ściekowych i po raz kolejny uczynił to z naruszeniem przepisów postępowania!

Jak wykazało Samorządowe Kolegium Odwoławcze – organ nadrzędny, miasto wydało tą decyzję w oparciu o niekompletny materiał dowodowy z naruszeniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz z naruszeniem przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bez żadnej analizy finansowej potencjalnego inwestora oraz bez analizy zasięgu wpływu tej instalacji na środowisko!!

Po przeanalizowaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które po raz kolejny uchyliło decyzję w sprawie spalarni Eneris nasuwa się coraz więcej pytań i wątpliwości o bezstronność organu – jakim jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Miasto już w poprzednio uchylonej przez SKO decyzji dla tego prywatnego inwestora dostało wytyczne, że nie może być organem i nie może wydać decyzji dla tej spalarni. Po chyleniu pierwszej decyzji miaasta i ponownego przekazania sprawy, Prezydent Miasta Ruda Śląska nie wystąpił zgodnie z wytycznymi SKO, do organu nadrzędnego o wyznaczenie innego organu – miasta do wydania decyzji w tej sprawie!

Pytania jakie się nasuwają – to czy to z obawy o to, że inne miasto po analizie dokumentów dostrzegłoby od razu uchybienia inwestora? Nie były one drobne- bo de facto brakowało m.in. odpisów głównych specjalistów pod złożonymi przez inwestora dokumentami!

Prezydent Miasta Ruda Śląska, wbrew stanowisku organu nadrzędnego nie złożył takiego wniosku o zmianę organu, podjął się ponownie sam wydania decyzji i ponownie naruszył przepisy postępowania!!!

Pomimo niespełnienia przez inwestora wymagań formalnych dokumentu jakim jest najważniejszy dokument w tej procedurze tj., raport oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Ruda Śląska nie zobligował inwestora do usunięcia braków!

To jest ewenement na skalę krajową i pokazuje dobitnie, że miasto nie dba o interes mieszkańców tylko o interes inwestora – brak w dokumentacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, które ma podjąć się budowy wartego wiele milionów zakładu, który w ustawie został zakwalifikowany jako potencjalnie mogący znacząco wpłynąć negatywnie na środowisko!

8 spalarni odpadów w aglomeracji śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 20-01-2018
Na ukończeniu Fortum Zabrze, dwie spalarnie w Rudzie Śląskiej przechodzą właśnie ścieżkę administracyjną.

Spalarnia Eneris i uchylenie decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej przez organ nadrzędny tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach odbiła się szerokim echem.

Czemu Kolegium uchyliło decyzję na tą spalarnię?

Miasto Ruda Śląska, jak czytamy w orzeczeniu dopuściło się naruszenia prawa, jak się okazuje większość tych uchybień podniosło w swoim odwołaniu Stowarzyszenie Rudzianie Razem wykazując przede wszystkim, że negatywny zasięg inwestycji, która miałaby spalać 120 tys ton odpadów rocznie z 80 kominem nie może zamknąć się w granicach działki.

Jak się okazuje specjaliści z Urzędu Miasta i wydający tą decyzję Wice Prezydent Krzysztof Mejer właśnie w ten sposób wyznaczyli negatywny zasięg, pomimo, iż nawet inwestor wskazał szersze negatywne oddziaływanie.

O decyzji i niezadowoleniu mieszkańców możecie Państwo posłuchać w załączonym materiale zrealizowanym przez info.Zabrze:

 

 

Decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca spalarni odpadów i osuszonych osadów ściekowych przy DTŚ, została wydana z naruszeniem prawa

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 19-01-2018
Decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca spalarni odpadów i osuszonych osadów ściekowych przy DTŚ, została wydana z naruszeniem prawa – orzekło po odwołaniach Stowarzyszenia Rudzianie Razem oraz Towarzystwa na Rzecz Ziemi – Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Jak wykazuje Stowarzyszenie Rudzianie Razem – nie mogło być inaczej,

Poniżej przedstawiamy materiał zrealizowany przez Sfera TV.
http://www.sferatv.pl/aktualnosci/ruda-slaska/18136-spalarnia-decyzja-srodowiskowa-uchylona

Kuriozalna decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca prywatnej spalarni w Rudzie Śląskiej

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 19-01-2018
Kuriozalna decyzja Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztofa Mejera dotycząca prywatnej spalarni w Rudzie Śląskiej.

Urząd Miasta, jak wynika z orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego pomniejszył negatywny zasięg oddziaływania spalarni!

W decyzji określono mniejszy zasięg niż to wynika z dokumentów przedstawionych przez Inwestora, co zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwalifikuje się do uchylenia decyzji w całości i przeprowadzeniem całego postępowania po raz drugi.

Jak czytamy w orzeczeniu SKO:

„Organ pierwszej instancji (tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska) naruszył uprawnienia szeregu właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia do udziału w toczącym się postępowaniu. Spowodowane zostało to błędnym ustaleniem zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia”

(…) Organ pierwszej instancji będzie zatem zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie i ustalić prawidłowo krąg stron przedmiotowego postępowania, a następnie zapewnić im czynny udział w postępowaniu.

Nieprawidłowe określenie kręgu stron postępowania stanowi KWALIFIKOWANĄ wadę”

https://katowice.tvp.pl/35522701/mieszkancy-kontra-urzednicy-nie-dla-spalarni-odpadow-w-rudzie-slaskiej

Spalarnia odpadów nie powstanie jednak w Rudzie Śląskiej?

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 18-01-2018
Rozwojowi zdarzeń nie dziwią się przedstawiciele Stowarzyszenia Rudzianie Razem, które odwołało się do SKO.

– […] nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo bitwa dalej będzie się toczyć, mamy może pierwszą jakąś wygraną i jest z tego satysfakcja, ale przeraża nas to, że my musimy walczyć o dobro mieszkańców na poziomie Katowic, bo władze naszego miasta nie dbają o nasze interesy – mówi Anna Łukaszczyk, Stowarzyszenie Rudzianie Razem.

Nie sposób pominąć wyjaśnień Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera, który uważa, jak wynika z materiału umieszczonego poniżej, że inwestycja jest bezpieczna.

Jednak jak wykazało w swoim orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Urząd Miasta w decyzji nawet nie zakreślił prawidłowo obszaru negatywnego oddziaływania spalarni w postępowaniu, które przypominamy było prowadzone w urzędzie przez 1,5 roku, co też od początku wykazuje również Stowarzyszenie Rudzianie Razem.

Bowiem jak czytamy w orzeczeniu Kolegium:

„Organ pierwszej instancji (tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska) naruszył uprawnienia szeregu właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia do udziału w toczącym się postępowaniu. Spowodowane zostało to błędnym ustaleniem zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia

(…) Organ pierwszej instancji będzie zatem zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie i ustalić prawidłowo krąg stron przedmiotowego postępowania, a następnie zapewnić im czynny udział w postępowaniu.

Nieprawidłowe określenie kręgu stron postępowania stanowi KWALIFIKOWANĄ wadę”

https://tvs.pl/informacje/spalarnia-odpadow-powstanie-jednak-rudzie-slaskiej/